The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

о пројекту

Пројекат Мултиетничка држава и национални идентитети – искуства Срба у 20. веку (SERBIE20) реализује се у оквиру Програма ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије (Пројекат бр. 7731836).

Пројекат је теоријски утемељен на актуелним, али противречним, теоријама о формирању нација и концептима националног идентитета. Циљ пројекта је да се укаже на кључна обележја и чиниоце обликовања српског националног идентитета у југословенској држави током 20. века.

тим

У пројекту учествују истраживачи ангажовани у јавним научноистраживачким установама из Републике Србије. Носилац пројекта је Институт за савремену историју (ИСИ), а пројекту учествују: Институт за новију историју Србије (ИНИС) и Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ФФУНС).

Др Станислав Сретеновић

stanislav-sretenovic

Проф. др Предраг Марковић

1616009675283

Проф. др Биљана Шимунoвић-Бешлин

dr-biljana-simunovic-beslin

Др Коста Николић

I

Др Радмила Радић

dr-radmila-radic

Др Владимир Петровић

Др Драгомир Бонџић

dr-dragomir-bondzic

Др Горан Милорадовић

dr-goran-miloradovic

Др Ивана Добривојевић Томић

dr-Ivana-Dobrivojevic-Tomic

Др Данило Шаренац

dr-danilo-sarenac

Др Љубинка Шкодрић

dr-ljubinka-skodric

Др Милутин Живковић

dr-milutin-zivkovic

резултати

Kosta Nikolić & Vladimir Petrović (2022) Organized crime in Serbian politics during the Yugoslav wars, Journal of Political Power, 15:1, 101-122.*  

DOI: 10.1080/2158379X.2022.2031116

*This research was supported by the Science Fund of the Republic of Serbia, #GRANT No. 7731836, The Multi-ethnic State and National Identities: The Serbian Experience in the 20th Century – SERBIE20.