The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Радионице радних група пројекта SERBIE20

У среду, 20. децембра 2023. године, у просторијама Института за савремену историју одржане су радионице у оквиру пројекта „The Multi-ethnic State and National Identities: The Serbian Experience in the 20th Century – SERBIE20“.  Радионице су организоване у оквиру радних група пројекта, а овом приликом учесници пројекта су изнели резултате својих истраживања у погледу следећих тема: 1. Представе и перцепције о српском народу у локалном, регионалном и глобалном контексту; 2. Идеолошки, социјални и политички аспекти националног идентитета; 3. Улога војске у обликовању српског националног идентитета у 20. веку и 4. Међусобна повезаност религијског, националног и индивидуланог идентитета. Резултате својих истраживања представили су чланови пројекта: Станислав Сретеновић, Биљана Шимуновић Бешлин, Коста Николић, Зоран Јањетовић, Горан Милорадовић, Владимир Петровић, Драгомир Бонџић, Ивана Добривојевић Томић, Милутин Живковић и Љубинка Шкодрић.

подели вест