The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Др Коста Николић

КОСТА НИКОЛИЋ (1963) ради у Институту за савремену историју у Београду, у звању научни саветник. Дипломирао је (1988) магистрирао (1993) и докторирао (1999) на катедри за историју Југославије, на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Области научног интересовања јесу: историја комунизма у Краљевини Југославији, историја српског народа и српског друштва у Другом светском рату, култ личности у социјалистичкој Југославији и распад СФРЈ. Учествовао је на више домаћих и међународних научних скупова. У периоду од 2001. до 2020. био је руководилац три пројекта Министарства науке Владе Републике Србије. Био је главни и одговорни уредник часописа Историја 20. века. До сада је објавио 44 монографије и 140 радова (укључујући и поглавља у монографијама) у научним часописима у Србији и иностранству.

https://orcid.org/0000-0002-2451-8918