The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Др Милутин Живковић

Др Милутин Живковић (1986) је рођен у Краљеву, где је завршио основну школу и гимназију. Студије историје завршио је на Филозофском факултету у Београду током периода 2005–2010. Успешно је одбранио докторску тезу Санџак 1941–1943 децембра 2017. на Филозофском факултету у Београду. Од 2011. радио је на Институту за српску културу, пре него што је 2019. прешао на Институт за савремену историју. Аутор је три монографије: НДХ у Србији. Усташки режим у Прибоју, Пријепољу, Новој Вароши и Сјеници (април-септембар 1941) (Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“, 2018; и Despot Infinitus, Zagreb, 2020), Између Велике Албаније и окупиране Србије. Нови Пазар, Тутин и Ибарски Колашин (1941–1944) (Институт за српску културу, 2018) и Стара Рашка под италијанском окупацијом 1941–1943 (Catena Mundi, Институт за савремену историју, 2020). Објавио је и 43 научна рада у домаћим и страним часописима и зборницима. Говори енглески, а служи се италијанским и албанским језиком. Ожењен је, отац два детета. Живи и ради у Београду.