The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Др Ивана Добривојевић Томић

Др Ивана Добривојевић Томић (1975) је запослена у Институту за савремену историју, у звању вишег научног сарадника. Дипломирала на Филозофском факултету у Београду, на катедри за Историју Југославије. На истој катедри одбранила је магистарски рад  Државна репресија у доба диктатуре краља Александра 1929 – 1935, а затим и докторирала са темом  Село и град. Трансформација аграрног друштва Србије 1945 – 1955. Бави се истраживањем државне репресије у Краљевини Југославији, индустријализацијом социјалистичке Југославије, животним стандардом обичних људи, миграцијама село-град, животом омладине у социјалистичкој Југославији и планирањем породице. Била је гостујући истраживач у Имре Кертес Колеџу у Јени, Институту за проучавање историје источне и југоисточне Европе у Регензбургу и Институту за историју источне и југоисточне Европе у Грацу. Ауторка је  три монографије и преко 70 чланака објављених у домаћим и међународним часописима.