The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Др Радмила Радић

Радмила Радић (1958) је научни саветник у Институту за новију историју Србије у Београду. Докторирала је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Катедра за историју Југославије, 1992. године. Бави се истраживањима односа цркве и државе у некадашњој југословенској држави, историјом Српске православне цркве и других верских заједница и друштвеном историјом Балкана. Аутор је или коаутор више монографија, студија и научних чланака. Међу радовима објављеним у новије време су: Aleksandra Djurić Milovanović and Radmila Radić, Orthodox Christian Renewal Movements in Eastern Europe, Palgrave Macmillan, 2017; R. Radić, The Mission of the British Young Men’s Christian Association in the Kingdom of Yugoslavia, Beograd: INIS, 2019; Р. Радић, „Преговори о конкордату између Краљевине СХС и Свете Столице 1925. године“, Aнали,  вол 69 | 1, 2021,  74–116; Radmila Radic and Neven Vukic, “Ecumenism Divided. Christian Churches at the Fault Lines”, Odak, S., & Grozdanov, Z. (Eds.). (2022). Balkan Contextual Theology: An Introduction (1st ed.), Routledge Studies in Religion, Taylor & Francis, 2022, 45-78.