The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Предавање др Радосава Туцовића

На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду одржано је шесто предавање у циклусу под насловом „Србија за време Другог светског рата у светлу новијих историографских истраживања”. Теме предавања гостујућих предавача усклађене су са циљевима пројекта „The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century – SERBIE20”. Пројекат обухвата и проучавање комплексних релација између искустава Срба у ратовима вођеним током 20. века и (ре)конструисања концепта националног идентитета. У уторак, 23. априла, одржано је предавање под насловом „Полицијско-безбедносни апарат на територији окупиране Србије (1941–1944)“. Гостујући предавач био је др Радосав Туцовић, научни сарадник Институт за савремену историју. Присутни студенти основних, мастерских и докторских студија историје имали су прилику да са др Радосавом Туцовићем разговарају о методолошким изазовима и резултатима његових досадашњих истраживања.

Циклус предавања „Србија за време Другог светског рата у светлу новијих историографских истраживања” наставља се на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду у мају. Предавања ће одржати учесници пројекта SERBIE20, сарадници Институт за савремену историју, др Милутин Живковић (14. мај) и др Љубинка Шкодрић (21. мај).

подели вест