The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Објављена књига сажетака радова са пројекта SERBIE20

Из штампе је изашла књига сажетака „Мултиетничка држава и национални идентитети: српско искуство у 20. веку. The Multi-ethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century“ . Реч је о двојезичном издању на српском и енглеском језику које је објављено са циљем да упозна читаоцe са истраживачком проблематиком и тематиком историчара који чине тим истоименог пројекта. У овој збирци налазе се сажеци историографских радова чланова наведеног научног пројекта. Сажеци су настали на основу извора и литературе које су чланови пројектног тима истраживали у оквиру пројекта и о којима су дискутовали и размењивали мишљења у научним „радионицама” (workshops) организованим крајем децембра 2023. године у Институту за савремену историју у Београду. У овој публикацији објављују се сажеци који одговарају научној проблематици четири истраживачка „радна пакета” (working packages) пројекта. Књига сажетака обухвата цео 20. век и бави се проблематиком миграција, егзила, културним трансфером, друштвеном условљеношћу имагинарног, националним осећањима, представљањем и перцепцијама „себе” и „других”; конструкцијом „новог човека – новог друштва” базираном на индивидуалним и националним идентитетима у комунистичкој вишенационалној држави после 1945. године; улогом војске, рата и насиља у конструкцији националног идентитета и значајем Српске православне цркве у изградњи националног и државног идентитета.

Књигу сажетака можете преузети овде.

 

подели вест