The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин

Др Биљана Шимуновић-Бешлин (1963) је редовни професор на Одсеку за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Ангажована је у настави из области историје Југославије, друштвене и културне историје Срба у 20. веку, дигиталне историје. Учествовала је у програмима међународне научне и наставне мобилности и стручно се усавршавала на универзитетима у САД, Немачкој, Аустрији, Италији, Чешкој. Учествовала је на бројним националним и међународним научним скуповима (Нови Сад, Београд, Беч, Праг, Брауншвајг, Келн, Регензбург, Будимпешта), као и у домаћим и међународним научним пројектима. Руководила је двогодишњим пројектом (2018-2019) билатералне сарадње Србије и Словеније у области науке (Филозофски факултет УНС и Филозофски факултет Универзитета у Љубљани). Објавила је више десетина научних радова (монографије, студије, чланци у зборницима радова и научним часописима, биографске одреднице за Српски биографски речник Матице српске, прикази књига и др.) у Србији и иностранству, на српском, енглеском, немачком и мађарском језику. Бави се истраживањем тема из области културне и друштвене историје Срба у 20. веку (историја и друштвена улога културних институција, просветна политика и пракса, национални идентитет Срба и међунационални односи у Војводини). Креирала је веб сајт о иновативним методама и техникама проучавања и презентовања историјских садржаја у дигитално доба, који се користи као уџбеник за предмет Основе дигиталне историје:

https://digitalnaistorija.wordpress.com/

https://orcid.org/0000-0001-7340-2754