The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

тим

У пројекту учествују истраживачи ангажовани у јавним научноистраживачким установама из Републике Србије. Носилац пројекта је Институт за савремену историју (ИСИ), а пројекту учествују: Институт за новију историју Србије (ИНИС) и Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ФФУНС).

Др Станислав Сретеновић

stanislav-sretenovic

Проф. др Предраг Марковић

1616009675283

Проф. др Биљана Шимунoвић-Бешлин

dr-biljana-simunovic-beslin

Др Коста Николић

I

Др Радмила Радић

dr-radmila-radic

Др Владимир Петровић

Др Драгомир Бонџић

dr-dragomir-bondzic

Др Горан Милорадовић

dr-goran-miloradovic

Др Ивана Добривојевић Томић

dr-Ivana-Dobrivojevic-Tomic

Др Данило Шаренац

dr-danilo-sarenac

Др Љубинка Шкодрић

dr-ljubinka-skodric

Др Милутин Живковић

dr-milutin-zivkovic