The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Истраживање др Станислава Сретеновића у Чикагу

Др Станислав Сретеновић, научни саветник Института за савремену историју и руководилац пројекта „The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century – SERBIE20” извршио је, током марта 2024. године, истраживања у Националном архиву у Чикагу и Департману за ретке књиге Универзитета у Чикагу. Истраживање је спровео за потребе радне групе пројекта која проучава однос Србије, Балкана и Европе у погледу миграција, културног трансфера, националних осећања, колективних представа и перцепција себе и других. Посебна тема његовог интересовања био је положај српске дијаспоре у Сједињеним Америчким Државама у периоду после Другог светског рата.

подели вест