The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Мапирање

У оквиру пројектних активности радне групе 5 задужене за осмишљавање, израду и обликовање дигиталне инфраструктуре и алата за дигитално и визуелно представљање српског искуства у мултиетничкој држави током 20. века, извршена је током 2023. године, израда дигиталног учила (ГИС-карте високе прецизности Краљевине СХС/Југославије) за пројекат The Multi-ethnic State and National Identities: The Serbian Experience in the 20th Century – SERBIE20.

На основу дигитализованих карата административне поделе Краљевине СХС/Југославије и података са пописа становништва Краљевине СХС/Југославије за 1921. и 1931. годину, у ГИС-карту су  унети подаци о свим срезовима, исцртане њихове границе и затим су дигитализовани подаци о матерњем језику и вероисповести са пописа становништва из 1921. и 1931. године и унети за сваки срез посебно. На тај начин омогућена је просторна анализа унетих података и продукција високо прецизних тематских карата на основу резултата пописа. При томе посебну вредност имају подаци о матерњем језику са пописа становништва из 1931. године, пошто они никада званично нису објављени у Југославији.

На овој страници представљене су тематске карте, које су базиране на израђеним ГИС-картама пописа становништва и представљају резултат просторне анализе верског и националног састава Краљевине СХС/Југославије. Израду мапа и дигиталног учила је уз консултације и сарадњу са члановима радне групе 5 и др Данијелом Кежићем, научним сарадаником са Универзитета у Регенсбургу, извршила фирма Квадрилион д.о.о.

Са детаљнијим информацијама и подацима о пописима становништва можете се упознати у секцији Документи.