The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Др Горан Милорадовић

Др Горан Милорадовић је дипломирао 1994. године на студијској групи за историју Филозофског факултета у Београду, на Катедри за општу савремену историју код ментора проф. др Андреја Митровића са темом Замјатин и историја у роману “Ми”. Код истог ментора је 2000. године одбранио магистарску тезу Логори за изолацију у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (1919–1922). Докторску тезу Совјетски културни утицаји у Југославији 1945–1955. године одбранио је 2009. године на Филозофском факултету у Београду, код ментора проф. др Мирослава Јовановића. Запослен је у Институту за савремену историју у Београду у звању научног саветника. До сада се бавио темама из историје средње и источне Европе (Руска царевина и Совјетски савез, Кнежевина и Краљевина Србија, Хабсбуршка монархија, Југославија), а посебно из области културне и друштвене историје, историје идеја и идеологија. Учествовао је на неколико пројеката у оквиру којих су објављивани историјски извори, у сарадњи са Архивом града Београда, Архивом Србије, Славистичког института Руске академије наука и Архивом града Москве. Истраживао је у низу домаћих и иностраних архива: Архив Југославије, Архив Србије, Архив града Београда, Дипломатски архив Министарства спољних послова Србије, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный архив новейшей истории. Учествовао је на бројним научним конференцијама у Србији и иностранству – Русији, Белорусији, Хрватској, Финској, Аустрији, Босни и Херцеговини (Републици Српској). Члан је редакцијe Годишњака за друштвену историју. Служи се руским и енглеским језиком.