The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Др Љубинка Шкодрић

Љубинка Шкодрић (Београд, 1975) је вишa научна сарадница Института за савремену историју у Београду. Дипломирала је (2000), магистрирала (2008) и докторирала (2015) на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду. Од 2001. до 2018. године била је запослена у Државном архиву Србије где је стекла звање архивске саветнице. Ауторка је монографија Министарство просвете и вера у Србији 1941-1944. Судбина институције под окупацијом (Београд: Архив Србије, 2009) и Жена у окупираној Србији 1941-1944 (Београд: Архипелаг, Институт за савремену историју, 2020). Приредила је више збирки докумената и ауторка је бројних студија и чланака који су објављени у страним и домаћим часописима и зборницима радова. Области њеног интересовања су: родна историја, историја образовања, друштвена историја Србије, дигитална историја и историја архивске службе Србије.