The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Радионица о мапирању

У среду, 13. децембра 2023. године, у просторијама Института за савремену историју одржана је радионица „Shaping the viable digital structures and tools for visual presentations of the Serbian experience within the multi-ethnic state in the 20th century“. Радионицу је организовала радна група 5 (WP5) у оквиру пројекта „The Multi-ethnic State and National Identities: The Serbian Experience in the 20th Century – SERBIE20“. Учесницима пројекта представљене су могућности израде и коришћења ArcGIS мапа високе прецизности Краљевине СХС/Југославије. Мапе су настале као резултат сарадње чланова радне групе WP5 са Данијелом Кежићем, научним сарадником са Универзитета у Регенсбургу који је овом приликом указао на даље могућности рада и остварене резултате. Укупно је израђено 11 мапа у које су уцртане границе срезова и за сваки срез Краљевине СХС/Југославије унети подаци о матерњем језику и вероисповести становништва на основу пописа из 1921. и 1931. године. Мапе су доступне на сајту пројекта SERBIE20 https://serbie20.rs/mapiranje/

подели вест